header-banner-image

VERİMLİ

ENERJİ
DAĞITIM
SİSTEMLERİ

>

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ürünlerimizin kullanımı ve diğer ürün bilgileri hakkında ilgili bölümlerden bilgi sahibi olabilirsiniz.

Isı istasyonu, merkezi sistemle ısıtılan yapılarda her daireye ayrı ayrı monte edilerek, kullanım sıcak suyunu ani ısıtma prensibiyle hazırlayan ve ısıtma sisteminin kontrolünü de sağlayabilen çok fonksiyonlu bir ünitedir. Isı istasyonları merkezi ısıtma sisteminde bir ara yüz görevi üstlenerek o dairenin enerji merkezi olurlar. Merkezi ısıtma sistemlerinin sağladığı ekonomi ile ferdi sistemlerin konforunu birleştirirler.

Böylece enerji harcamalarını önemli ölçüde düşüren bu sistem, merkezi sistem yakıt harcamalarında da adil bir denge sağlanmasına yardımcı olur.

Merkezi ısıtma yapılan konut, villa, lojman ve ofislerde, stüdyo dairelerde, çok katlı binalarda,

Jeotermal (Bölgesel ısıtma), kojenerasyon ve doğalgaz, fuel oil, odun-kömür kazanlarında ısı istasyonları kullanılabilmektedir.

Kombinin kullanıldığı sistemlerde herhangi bir merkezi ısı kaynağı olmadığı için kombi yerine kullanılması söz konusu değildir.

lsı istasyonları kullanım sıcak suyunu bir plakalı ısı eşanjörü kullanarak hazırlar.  Isı eşanjöründe, plakaların farklı yüzeylerinde karşılaşılan şebeke suyu ve merkezi ısı kaynağından gelen sıcak su arasında ısı transferi sürekli ters akış prensibine göre gerçekleşir. Kullanım sıcak suyu önceliğinin sağlanabilmesi için merkezdeki ısı kaynağından gelen sıcak su termostatik veya oransal + termostatik kontrollerle eşanjöre yönlendirilir.

Isı isyasyonları yerden ısıtmada oldukça konforlu bir preformans sergilemektedirler. Sistem şu şekilde çalışır:

Yerden ısıtma uygulamalarında sıcak su hazırlamak için ısı merkezinden gelen primer devre suyunu karışım vanası ile karıştırarak pompa yardımı ile yerden ısıtmaya uygun sıcaklıkta su gönderilir ve termostat uygulamaları ile de bu kontrol edilebilmektedir.

Isı istasyonu uygulamalarında ayrıca sıcak su sayacına gerek kalmaz. Kullanım suyunu ısıtmak için gerekli enerjiyi tek kalorimetre ile ölçer.

Merkezi veya sıcak su sistemine sahip binaların ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarlarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan 'ısı pay ölçer' sistemi kullanımı zorunlu hale geldi.

Enerji Verimliliği Yasası ile Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, 2 Mayıs 2007 tarihindeki merkezi veya sıcak su sistemine sahip mevcut binalar için 2 Mayıs 2012 tarihi 'Isı Pay Ölçer' denilen sistemin kurulması zorunluluğunun son günü idi. 2 Mayıs 2007 tarihinden itibaren yapılmakta olan ya da yeni yapılacak merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binalar ise yapı kullanım izni aldıkları tarihten itibaren 5 yıl içinde ısı pay ölçer sistemini kurmak zorundadırlar.

Tüketici Hakları Derneği’nin açıklamasına göre; ısı pay ölçer sistemi kurma zorunluluğunu yerine getirmeyen konutlara, binalara, sitelere 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçundan dolayı bin 600 TL ceza uygulanacak.

Isı payölçer cihazı, merkezi sistemle ısınan binalarda kullanılıyor. Amaç, her dairenin metrekareye göre değil, harcadığı yakıt miktarına göre fatura ödemesini sağlamak. Cihaz yurtdışında uzun süredir kullanıldığından hem eski, hem de yeni modelleri var. Ama her ikisinde de sistem aynı. Radyatörlerdeki klasik vanaların yerine sıcaklık ayarı yapabilen termostatik vanalar takılıyor. Peteğin üzerine de pay ölçer monte ediliyor.

Isı pay ölçer merkezi ısınma sistemlerinde kullanılan paylaştırma metodudur. Diğer bir adı ile “Isı Pay Ölçer” olarak adlandırılan cihazlar yardımı ile yakıt giderleri kullanım oranına göre paylaştırılır.

Isı pay ölçer elektronik bir cihaz olup her petek grubuna 1 adet cihaz bağlanarak peteğin dönem içinde ne kadar kullanıldığını tespit eder.